Karl Kraus /The Last Days of Mankind [Ngày cuối cùng của nhân loại: Kịch 5 màn]

Karl Kraus.jpg

Karl Kraus (1874 – 1936)  nhà văn  người Áo, được biết đến như một nhà văn châm biếm, nhà tiểu luận, nhà cách ngôn, nhà viết kịch và nhà thơ.. Ông đã ba lần được đề cử giải Nobel Văn học.

Ngày cuối cùng của nhân loại